V.V. Vreug of Laat ● Wieërt 2011 ●
Design by Davy Stulitens
© Alle rechten voorbehouden V.V. Vreug of Laat 2020
Jubileum resepsie 5x11
Opening vastelaovendj 2019
Receptie V.V. de Pinmaekers 2019 & 1e Sponsorloop
Receptie C.V. de Bengels & V.V. de Vlikkestaekers 2019
Receptie V.V. de Piepkukes 2019
Receptie V.V. de Beesterbolle 2019 e.d.
Preensetreffe 2019 C.V. de Heiknuiters
Receptie V.V. de Brokwagters 2019 e.d.
Receptie V.V. de Verkus kop & V.V. de Zweeloere2019 e.d.
V.V. Vreug of Laat ● Wieërt 2011 ●
Design by Davy Stultiens
© Alle rechten voorbehouden V.V. Vreug of Laat 2020
Jubileum resepsie 5x11
Opening vastelaovendj 2019
Receptie V.V. de Pinmaekers 2019 & 1e Sponsorloop
Receptie V.V. de Piepkukes 2019
Receptie C.V. de Bengels & V.V. de Vlikkestaekers 2019
Receptie V.V. de Beesterbolle 2019 e.d.
Preensetreffe 2019 C.V. de Heiknuiters
Receptie V.V. de Brokwagters 2019 e.d.
Receptie V.V. de Verkuskop & V.V. de Zweeloere2019 e.d.